Về CHúNG TôI
Về CHúNG TôI
Phật Sơn Senda Medical Instrument Co., Ltd được thành lập vào năm 2014, Senda y tế là công ty toàn diện tập trung vào nghiên cứu và phát triển, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của ngành nha khoa. Sản phẩm được sử dụng tại các bệnh viện lớn và phòng khám nha khoa,… Sản phẩm được định vị trên thị trường trung và cao cấp. Các sản phẩm chính là tay khoan nha khoa tốc độ cao, tay khoan cấy ghép, tay khoan tốc độ thấp, dầu tay khoan, thiết bị bôi trơn, thiết bị nổ kim cương, thiết bị nha khoa di động, v.v.
CáC SảN PHẩM
1/5
PHảN HồI KHáCH HàNG