Zero Back Suction cho tay khoan nha khoa là gì?

2023-08-08

Thời điểm tay khoan tua-bin tốc độ cao ngừng hoạt động, hộp mực sẽ quay theo quán tính và đầu tay khoan nha khoa sẽ chuyển từ áp suất cao sang áp suất âm, hút nước bọt và máu trong miệng bệnh nhân trở lại tay khoan nha khoa. Tay khoan nha khoa có hệ thống hút ngược bằng 0 có thể ngăn chặn hiệu quả việc hút ngược áp suất không khí khi tay khoan ngừng hoạt động, cải thiện hiệu quả tỷ lệ chuyển đổi năng lượng áp suất không khí trong tay khoan nha khoa cái đầu, ngăn chặn vật lạ xâm nhập vào nha khoa đầu tay khoan, và kéo dài hiệu quả tuổi thọ của nha khoa tốc độ cao tay khoan.


Kết quả thực nghiệm cho thấy:

SD-401 M4 PLUSkhông trở lại hút áp suất không đổitay khoan nha khoa tốc độ cao

100% khônghút lại,Pngăn chặn các vật lạ như máu và vi trùng xâm nhập vàotay khoan nha khoa và gây lây nhiễm chéo.


dental handpiece
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)